Souryo to Majiwaru Shikiyoku Archive

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 12 Subtitle Indonesia [END]

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 11 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 10 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 6,7,8,9 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 5 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 4 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 3 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 2 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang biksu. Suatu hari,

Souryo to Majiwaru Shikiyoku no Yoru ni… Episode 1 Subtitle Indonesia

Sinopsis : Kujou, seorang pria yang mewarisi kuil dan menjadi seorang pendeta. Suatu hari,